Dutch translation English translation German translation

Milieuvriendelijke koerier?

Onze koeriersdienst hecht belang aan het milieu. Onze voertuigen voldoen allemaal aan de milieueisen volgens de Euro-5-norm.

Belang van milieueisen (Euro-5-norm)

Alle voertuigen van Daktiva koeriers voldoen aan de milieueisen volgens de Euro-5-norm. We hechten veel belang aan een schoner milieu. Daarom zoeken we steeds de balans tussen dat schone milieu en onze werkzaamheden. We willen snel vervoeren, maar op de minst vervuilende manier. Wat betekent het voor u dat ons materieel aan die Euro-5-norm voldoet? Beter gezegd: wat houdt zo’n milieunorm in? We lichten het met plezier toe.

Euro-5-norm

Onze wagenpark voldoet aan de Euro-5-norm. Deze norm is bepaald door de Europese Unie. De norm houdt in dat elke wagen uit het wagenpark maar een bepaald maximum aan vervuilende stoffen mag uitstoten. Het gaat dan bijvoorbeeld om stikstofoxide. De norm is de grenswaarde. Als je wagens niet buiten de norm gaan wat de emissie van vervuilende stoffen betreft, dan voldoe je aan bijvoorbeeld de Euro-5-norm. (De grenswaarden worden overigens steeds strenger, zeker voor de lichtere voertuigen.) De Euro-5-norm is onderdeel van de normen 1 tot en met 6. Norm 1 is voor zwaar vervuilende auto’s van voor 1996 en norm 6 is geldig vanaf eind 2014.

Milieuzones in Nederland

Verschillende steden in Nederland en het buitenland hebben een milieuzone. Hier mag je als koeriersdienst of transportbedrijf niet komen als je een wagen hebt die aan norm 3 of minder voldoet. Je moet daarbij meestal in het bezit zijn van een milieusticker. Of een betaalde registratie. (Hoe hoger de norm is waaraan je voldoet, hoe minder je betaalt en hoe minder je het milieu belast)

Wat doet onze koeriersdienst nog meer voor een beter milieu?

Filerijden is écht niet goed voor het milieu! Wij proberen daarom files zoveel mogelijk te vermijden tijdens onze werkzaamheden door op de meest handige tijden te rijden of een andere route te kiezen. Ook belangrijk: het ‘nieuwe rijden’. Dat betekent: goed schakelen en met een goede bandenspanning rijden. Ook is het belangrijk om de snelheidsbeperkingen te respecteren én de voertuigen goed te onderhouden. Al deze kleine dingen dragen bij aan een minder vervuilend wagenpark. Lees ook wat er te doen is in Amsterdam op onze blog.

Beter milieu

De genoemde milieueisen zijn opgesteld door de rijksoverheid. Het doel? Een beter milieu natuurlijk! Door met kleine dingen in het vervoer rekening te houden, kunnen we een flink steentje bijdragen aan het verbeteren van het milieu. En dat doen we graag! U kunt trouwens zelf ook een steentje bijdragen: let op uw rijstijl! De juiste bandenspanning, de correcte snelheid én voordelig schakelen zijn goed voor het milieu én voor uw portemonnee!

Meer weten over Daktiva koeriers?

Onze eigen koeriers in Hilversum, koerier Amsterdam en Almere staan voor u klaar. Bel ons met uw vervoersvraag en we komen meteen met een passende oplossing.